23.08.2013

Liniowiec ziemski klasy Bison / Bison class Earth liner, p.2

Minęło naprawdę dużo czasu, zasadniczo 2 lata. Korzystając z wolnego dnia, oraz pod niemałym wpływem otoczenia w końcu powróciłem do budowy. Kadłub jest wyciosany w styropianie. Pociąłem go na fragmenty i posiłkując się szablonami przekroju, półkolami, powyrzynałem wstępnie wszystko, z wyjątkiem zaokrąglonego dziobu oraz gondoli silnika. Po ukończeniu ich, całość wyszlifuję i pokryję szpachlą, a czynność pewnie będę powtarzał przez kilka dni.

A lot of time has elapsed, 2 years basically. Taking advantage of the day-off and under the massive influence of the fellowship, I finally got back to building. Fusalage is chiseled in styrofoam. I've cut it in fragments and using semicircular cardboard templets carved preliminary, all but bow and engine nacelle. After completing them I'll sand and puty, probably doubling the activities for a few days.


2005 TARDIS, p.1

TARDIS jest jednym z największych i najbardziej epickich statków kosmicznych w historii telewizji. Przynajmniej według apokryfów. Niebieska budka też mi się jednak podoba i jeszcze w 2012 r. zacząłem przygotowywać części z balsy, które niestety odłożyłem na bok.
Posłużyłem się planami Billa Rudloffa http://billrudloff.com/NewTARDISfront.pdf http://billrudloff.com/NewTARDISsides.pdf znalezionymi na forum tardisbuilders.
Modelem który buduję jest TARDIS z 2005 r., 9. i 10. Doktora, ponieważ było to moje pierwsze zetknięcie z brytyjską franczyzą, oraz z samych gabarytów pojazdu, z których ustawionych w rzędzie właśnie ta TARDIS trafiła w mój gust.

TARDIS is one of the biggest and most epic space vessels in the history of televison. So show the apocrypha. I like the blue box itself too, and as of 2012 I started to prepare balsa parts, which I put away regretably.
The model that I’m building is 2005 TARDIS of 9th and 10th Doctor, because it was my first encounter with the British franchise, and becouse of the overall dimensions of the vessel, from which all seen next to each other, that TARDIS caught my eye.


Ze zrobionych części podstawa nie podoba mi się za bardzo i zbuduję ją na nowo. Podobnie jak zewnętrzne części wsporników, które są za wąskie o ok. 1 mm, co niestety widać.

From cut parts I don’t like the base very much and I will build it again. Just like the external supporters parts, too narrow by 1 mm, which unfortunately can be seen.

21.08.2013

Przyszłe projekty/Future projects: Armada /Sillage/Wake

Europejskie dzieła, przynajmniej komiksowe są dla mnie bardzo świeże i oryginalne. Armada (fr. Sillage, ang. Wake) jest pełna statków kosmicznych tak różnych, dziwnych i do niczego nie podobnych, że ciężko to opisać słowami, a lepiej pokazać. Poniżej pokazuję tylko kilka początkowych planów statków z tej serii, którą obok Futuramy zamierzam kontynuować jako bardzo rozbudowaną flotę na mojej półce. 

European works, comics at least are for me very fresh and original. Wake (fr. Sillage, pol. Armada) is full of starships so different, odd and so not like anything else, that it is hard to describe it with words, better to show. I'm showing here only few preliminary plans for starships of the Wake series, which next to Futurama I will continue as a buildup fleet on my shelf.

Armada VIII: Ludzka Natura (Sillage: Nature humaine)


Armada XII: Wolna Strefa (Sillage: Zone Franche)


Armada II: Kolekcjoner (Sillage: Private Collection)

20.08.2013

Planet Express Ship

O tak, wspaniały, retro a jednak futurystyczny, ten stateczek bardzo mi się podobał od samego początku. I w końcu zabrałem się za jego budowę, która od 2011 r. trwa jako faza projektowania. Korzystając ze zdjęć z serialu wyliczyłem na oko wymiary, dostosowując profilową sylwetkę do realiów załogi średniego wzrostu. Co według mnie się nawet udało, choć kosztem "kanonicznego" wyglądu. Ciekaw jestem jak wyjdzie model Harrisona Krixa.
Poniżej przedstawiam obecne plany wykonane w inkscapie, które leżakują w tym roku.

Ah yes, the magnificent, the retro, and yet futuristic, I liked this ship from the very beginning. And finally I took on the build, which as of 2011 is in a project phase. Using stills from series I manufactured more or less accurate dimensions, adapting the profile silhouette to the next man height crew reality. Which I accomplished in my opinion, but at a cost of  'canon' look. I wonder how the Harrison Krix's model will go.
Here are the plans drawn in inkscape as of now, at days of grace.


Przyszłe projekty/Future projects: Futurama

Ostatnio wokół mnie dzieje się dość dużo, jednak znalazłem trochę czasu żeby przysiąść i choć wykreślić kilka planów. Co właściwie robiłem przez ostatnie dwa lata.
Futurama jest serialem, który zdecydowanie odcisną się na moim odbiorze tak kultury jak i rzeczywistości, głównie przez swoją konstrukcję, zlepek i odniesienia do tak wielu innych dzieł kultury, nie tylko amerykańskiej.
Poniżej więc przedstawiam preliminarne plany kilku statków widywanych w serialu od samego początku. Fajne i strasznie toporne, obłędne i denne. Zdecydowanie będę dążył do zbudowania ich wszystkich. Kiedyś.
Plany statku Planet Express zrobiłem jeszcze w 2011 r. A ostatnio okazało się, że Harrison Krix już buduje swój. Oczywiście posiłkowałem się zrzutami ekranu z konkretnych odcinków, jednak wszystko jest tu umowne, ponieważ obiekty z kreskówek zasadniczo nie trzymają wymiarów, nawet w jednym odcinku.

There's a lot things going on round me, but I menage to find some time to sit down and at least draw few plans. Which is what I've been doing for the last two years.
Futurama is a series that strongly influenced my view of both culture and reality, mainly by its construction, melange and tropes to so many other works, not only American.
So below I present preliminary plans of several starships seen in the series from the very beginning. Cool and heavy-handed, awsome and lousy. No doubt I'll aim in building all of them. Some day.
I've done the Planet Express ship plans back in 2011. And recently it turned out that Harrison Krix is already building his. I helped myself with screenshots from certain episodes, but all here is only sketchy as nothing in cartoons keeps its dimentions, not even in one episode.