16.12.2013

Młot Makomy cz. 2 / Makoma's hammer (Hellboy) p. 2

W sobotę trochę popracowałem nad młotem, poprawiając skrzydełka, całość wyszlifowałem na ile się dało i wyżłobiłem ozdobniki w głowicy. Użyłem szablonu, od którego markerem wyrysowałem kontury. Podciąłem powierzchnię mniej więcej na głębokości 1 cm, ale tylko w miejscu, gdzie miało być zagłębienie. Dopiero w tedy nożem wyciąłem odpowiednie kształty. Jednak niektóre zagłębienia musiałem wyskrobywać. Ścianki są nadal integralną częścią piankowej głowni. Gdzieniegdzie podcięty materiał podkleiłem wikolem.
Rączka powinna być gruba, przedhistoryczni bohaterowie byli wyżsi więc i mieli większe ręce, podobno, ale trzeba ją jeszcze odchudzić. Ma też nadal zbyt okrągły przekrój.

I've worked on the hammer on Suterday, correcting the wings, sanding all as I could and grooving the ornaments in hammer's head. I've used template from with I traced the edges by marker. I've cut off the surface on depth of 1 cm, but only where the depression should be. Only then I've cut the shapes. Some depressions had to be scrubbed out. The walls are still integral parts of the foam head. In some places I had to glue the surface with white glue.
The handle should be thick, as prehistoric heroes were higher and so they had bigger hands, reportedly, but it has to be thinned a bit. It has also too much oval cut.


10.12.2013

Młot Makomy / Makoma's hammer (Hellboy)

Dziś wygospodarowałem sobie godzinkę na zabawę nożem. Młot to broń z ostatniej strony "Makomie", wewnętrznej historii w historii "Makoma or A Tale Told by a Mummy in the New York City Explorers' Club on August 16, 1993", zespołu Mike Mignola, Richard Corben, Dave Stewart i Clem Robins, wydanej w Polsce w tomie "Hellboy: Wyspa i inne opowieści" w 2007 r. Dwa tygodnie temu, zacząłem, od szablonu.

So today I've produced an hour to play with the knife. Hammer is a weapon from the last page of  "Makoma", the inside story of "Makoma or A Tale Told by a Mummy in the New York City Explorers' Club on August 16, 1993", story by Mike Mignola, Richard Corben, Dave Stewart and Clem Robins, which was printed in Poland in "Hellboy: Wyspa i inne opowieści" ("Hellboy: Island and other stories") in 2007. I've started two weeks ago, from template.


Potem była podstawa z tektury, którą pokryłem pianką niskoprężną do okien. Nie wiem czy to błąd. To moje drugie podejście do tej metody. Kiedyś na tubie dziewczyna zrobiła organiczną Witchblade całkiem fajnie. Mi niespecjalnie wyszła podobna zabawa, trochę z braku cierpliwości do rzeźbienia w tym materiale. Poza tym nie jest on taki tani, a stratny. No ale spróbowałem.

Then there was a cardboar base, that I've covered with low expanssion PVC foam. I don't know, if that was a mistake. It's my second attempt with this method. Once a girl on youtube did an organic Witchblade quite nicely. Not so were my times with that material, partly because my lack of patience to carve in that material. Otherwise it's not so cheap, and you loose too much of it. I've tried anyway.


Tapeciakiem, wieczorkiem w piwnicy zaśmieciłem podłogę, zdejmując połowę nałożonego przedtem materiału. Kształty są podstawowe, jest zarysowany ogólny wygląd. Choć zostawiłem za mało pianki na skrzydełkach. Potnę to jeszcze trochę i wyszpachluję. Jedno wiem na pewno, będzie wypełnianie.

With a safety-knife, in the evening I've cluttered the basement floor, taking half of previously applied material. The shapes are basic, there's overall outline drawn. I've left not enough foam on the wings though. I'll cut it up a bit more, and apply putty. I know for sure, there will be filling.