15.11.2013

Patapon

 Grot włóczni to dwa sklejone kawałki plastiku. Zaokrągliłem je na krawędziach, a w miejscu gdzie ma być drzewiec nawierciłem linię i poprawiłem ją nożykiem. Tu przykleiłem patyczek grilowy, który wsunąłem do patyczka na balonik. Specjalnie wytłoczyłem próżniowo nakładki, gdzie drzewiec miał przechodzić w grot. Niestety nakładki okazały się za duże i grube. Postanowiłem z nich zrezygnować i naciąć patyczek na balonik i zaokrąglić dwa nowe końce. Musiałem je jeszcze naciąć, ale ogólnie wygląda to nieźle, a po papierze ściernym i szpachli będzie zupełnie dobrze.

The spearhead is a two plastic bids glued. I've curved them on edges, and in the place of the pole I drilled a line and corrected it with knife. I've glued the grill stick here, and inserted it into the balloon stick. I vacuformed couple of covers for the place where pole changes to spearhead, but they were to big and thick. I decided to lose them and cut the balloon stick and curve the two new sides. I had to cut them again, but it looks not bad, and after sand and putty will be quite good.

"Dłonie" Patapona to kulki wytłoczone wcześniej. Nawierciłem w jednej z nich dziury na wylot, tamtędy włócznia wejdzie "w dłoń" Patapona. Poza tym obie kulki dostały po małej dziurce na drucik, który będzie stelażem rąk.

Patapon's "hands" are vacuformed balls. I've drilled one through, to put the spear in Patapons "hands". Each ball got a small hole for arms armature wire.

 Po wsunięciu patyczków grillowych w przewierconą kulę wyszedł mi diabełek, coraz bardziej upodabniający się do Mike'a Wazowskiego.

After inserting the grill sticks into the drilled ball I've produced a devil, looking more and more like Mike Wazowski.

Patapon w pozycji strażniczej. Widać patyczki grillowe i drut będący stelażem rąk.
Myślę, że zarówno włócznia jak i nogi są trochę za długie, wrócę jeszcze do tego.

Patapon in guard pose. You can see grill sticks and wire armature for arms.
I think spear and legs are bid to long, I'll get back to that.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz