15.11.2013

jak Mike Wazowski / like Mike Wazowski


I powstał. Pusty w środku i przeźroczysty, na razie. Ostatecznie nie zrobię z niego lampy, szlifowany plastik był półprzeźroczysty, ale i porysowany, bardzo. Wraz z papierem ściernym 2000 i 3000 mleczna powierzchnia stawała się coraz bardziej czysta, a to nie było celem. W ogóle nie podobał mi się wynik tej operacji. Co nie zmienia faktu, że brudy ze ścierania na mokro dały efekt tęczówki.
Teraz czeka mnie ścieranie powierzchni zewnętrznej, zwłaszcza wygładzenie na łączeniu połówek.

And so it rose. Hollow and transparent, for now. Ultimately I think I'll not make a lamp out of it, sanded plastic was translucent, but also scratchy, a lot. With the paper grade going to 2000 and 3000 the milky surface was getting clearer, and it wasn't the goal. Overall I didn't like the effect I've got from this operation. Still, the waste from wet sanding gave an iris effect.
Now there's sanding outside to do, to smooth the surface on the halfs joining.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz