06.05.2015

Kosmiczny Frachtowiec, cz.3. / Space Freighter, p.3.

Mała ma trochę szpachli na bloku silnikowym. Było tam kilka małych dziurek. Paskudny widok. Zaczynam, nie nienawidzić, ale nie lubić szpachli Humbrola. Choć możne to tylko moje zdolności.
She's got some putty on the engine block. There were some little holes. Ugly view. I start to well not hate but dislike Humbrol putty. Or maybe it's just my skills.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz