06.05.2015

Patapon trwa / Patapon continues

Patapon zaliczył nieszczęśliwy upadek. Stawiając go na macie pomyślałem sobie, że takie coś może się powtórzyć, więc zamiast doklejać ręce i nogi wprowadziłem je jak najgłębiej do kuli i tam zablokowałem. Nadal opierają się na stalowym drucie. Skoro już wymieniałem odnóża, postanowiłem nadać figurce bardziej dynamiczny kształt. Wkurzony Patapon opiera się już nie na dwóch patyczkach do grilla, a solidnym drucie, zatopionym w Poxylinie. Nie wiem czy nie będzie zbyt chwiejny...
Podstawka to wytłoczony próżniowo na okrągłej, wypukłej szybce arkusz 1mm polistyrenu. Szybka niestety miała swoje własne skazy i wypukłości. Całość wygląda jak powierzchnia Księżyca, ale w końcu reprezentuje niespokojne ziemie Pataponów.
Patapon had an unhappy accident. While putting it on cutting matt I thought, that this may happen again, so instead of gluing arms and legs I inserted them deep into the sphere and blocked there. They still are supported by steel wire. While refiting legs, I decided to give it a more dynamic look. The pissed off Patapon is supported not by two grill sticks but a steel wire, embeded in epoxy putty Poxilina. I dont know if it won’t be too wobely...
The base is vac formed 1mm sheet of polistyrene, done on a convex glass. The glass itself had few flaws and convexex of it own. It looks like the Moon surface, but it;s good, as it represents the disturbed land of Patapon.
  
Nowy Patapon. Czapeczka prawie gotowa. Musiałem wczepić w wywiercone otwory pióra, by zobaczyć jak wyglądają. Jeszcze nie wiem, czy obetnę je do kształtu z gry, czy zostawię prawdziwe, bardziej naturalne.
Zrobiłem też nowy grot włóczni.
 The new Patapon. The hat is almost ready. I had to put feathers in drilled holes to see how the look. I don’t know if I’ll trim them to the game shape, or leave more real, natural.
I’ve also done a new spear head.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz