19.07.2014

¡Ay, caramba! Haku

Mała katastrofa. Powinienem napisać na banerze, "spieprzam rzeczy byście Wy nie musieli", jak Model Man Tom. W sumie to wisiało nad projektem. Glina nie jest moim tworzywem i niestety i tym razem coś spieprzyłem. Glina się skurczyła i popękała. Pozostało mi trochę białej gliny z pierwszej maski. Połamane kawałki skruszyłem w plastikowym pojemniczku i zalałem wodą na noc, a następnego dnia po pracy porządnie zwilżyłem brzegi pęknięć i całość pokryłem nową warstwą białej mazi. W ciągu nocy całość przeschła, ale wzdłuż kryzy na środku twarzy pojawiło się znów małe pęknięcie. To nic. Jeśli jest jedynym, nie jest źle.

Small disaster. I should have written the banner "screwing up, so you don't have to" like Model Man Tom has. It hang in the air basically. Clay is not my material and sadly i've screw sth again. Clay shrank and cracked. I'vas left with some of the white stuff from the first mask. I've crushed broken pieces into a plastic vessel and poured water for the night, and the next day after work properly moistered crack's edges and put a new layer of white goo. By the night on the faces flange a small crack showed up. No biggie. If it's the only one it's not bad
Niestety przypadkowo wywaliłem zdjęcie pęknięcia...
Unfortunately I've trashed by mistake the crack pic...

Będę kontynuował projekt, próbując naprawić glinianą formę, ale jednocześnie zacząłem wykonywać zabezpieczenie. Widziałem już modelarzy, wykonujących przestrzenne formy łącząc ze sobą szablony odpowiednio się zwiększające lub zmniejszające. Od dawna z pracy znoszę pudła. Dużo tektury przyszło mi także pocztą, gdyż przez ostatni rok kupiłem dość dużo modeli statków kosmicznych i samolotów. Dlaczego mam wykorzystywać relatywnie drogi polistyren w arkuszach, zamiast darmową tektury?

I'll continue the project, trying to fix the clay mask, but simultaneously I've started a back up. I've seen modellers doing shapes by joining sheets, cut biger or smaller accordingly. I'm gathering lots of boxes from work. A fair amount of cardboard came to me by mail, because I've bought big number of model space ships and airplanes. So why do I have to use relatively expensive polystyrene in sheets, instead of free cardboard?
4 godziny pracy, za 5 północ, koniec
4 hours work, 5 to midnight, done

Całość ma formę mniej więcej odpowiadającą przyszłej masce. Mogę ją jeszcze wygładzić nożykiem. Powierzchnię pokryję kawałkami gazet, moczonymi w rozwodnionym kleju do papieru. Kiedyś tak skleiłem czaszkę, opierając się na nadmuchanym baloniku. Nie miałem tam jednak takiej kontroli nad kształtem.

The whole thing is more or less accurate to the future mask. I might even it up by knife. I'll cover the surface with newspapers bids, soaked in watered paper glue. Once I've glued a skull this way, using a baloon. But I didn't have shape control as here.

Więcej za dnia.
More by day light.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz