17.07.2014

Maska Anbu, boleśnie się uczę / Anbu mask, I learn painfully

I zaczyna się znowu, a jeśli Allah pozwoli mi pozwolić sobie, skończy się, jako pierwszy projekt na blogu: Maska Anbu, a konkretniej, na początek maska Haku Anbu:

And so it's begins, and if Allah lets it will end as first finished blog project:
Anbu mask, exactly Haku Anbu mask for starters:

Zasadniczo nie znam anime, a jeśli znam, to jest raczej space opera, ale na temat nakierował mnie Adam, że zbliża się Jagakon blisko moich rodzinnych Kielc i w okół są różne projekty fantastyczne, w tym taki, że można w końcu wykorzystać moją wytłaczarkę próżniową.

Basically I don't know anime, and if I know it's an space opera, but Adam focused me on the project, as Jagacon is near and not far from my home town Kielce and there are fantastic projects around, one of them being an opportunity to finally use my vacuum machine. 

Do dziś wytłoczyłem kilka elementów do samolotów w skali 1:72 i Patapona. Oraz wiele pobocznych rzeczy, których już nie ma z  nami.
Za podstawę wziąłem siebie, myśląc że folia na twarzy skutecznie ochroni mnie przed gliną. Niestety skutecznie chroniła mnie przed samą formą. Wciąż się uczę.

To date I vacuumed few elements for my 1:72 airplanes and Patapon. And also many side things, whith are no more among us.
As base I used my face, thinking that plane kitchen transparent foil will protect me from clay. Unfortunatelly it effectively protected me from the form it self. I'm still learning. 

Twarz to miękka podstawa i kawałki gliny nie są na tyle chętne do trzymania się siebie na podobnym podłożu. Za siostrzaną propozycją zrobiliśmy naleśnik z gliny, który na mojej twarzy uformowaliśmy w konkretną maskę.

Face is a soft base and clay bids are not glutinous enought to stick one another on that kind of foundation. Following the sisterhood proposal we got a clay pancake, which we formed to a specific mask. 

wczorajsza maska
yesterday's mask 

Następnie zacząłem szukać danych na temat maski Haku, biorąc za podstawę maskę z mojej twarzy, którą chciałem nadbudować gliną.
Niestety  warstwa gliny była za cienka i maska następnego dnia popękała mi w rękach, gdy ją wypełniałem od spodu.

Next I've searched for Haku refferences, using my face's mask as basis, which i wanted to build up with clay.
Unfortunatelly the clay layer was too thin and the mask fell apart as I was filling it inside.


pokruszona maska
the mask is broken
Postanowiłem użyć rożnych rzeczy jako podstaw, by gliniana maska była sztywna i by tej gliny zużyć mniej. Najpierw była to mała styropianowa kula i nieudana wytłoczka czapki dla Patapona.

I've decided to use various things for base, so clay mask was to be rigid and to use less clay. At first it was a small styrofoam ball and failed vacformed Patapon hat.
Cieknące długopisy bic posłużyły jako prowadnice pod szpary na oczy, które miałem zostawić większe, a wyprofilować na samym końcu.
Wszystko złączyłem klejem termokurczliwym, gdy moja obeznana w gliniarskich sztuczkach siostra stwierdziła, że nie widzi projektu jako takiego, poza tym miałem większą kulę ze styropianu. Ta kiedyś miała być globusem księżyca...
Dwie połówki kul złączyłem ze sobą klejem termokurczliwym na kawałku styropianu. Wcześniej szpilkami przymocowałem do niego profil maski. Wszystko zacząłem okładać gliną.

Leaking bic pens were used for eyeholes guide, that I was going to left wide and profile them at very end.
All was touched with hot glue, when my clay-knowing trickster sister said that, she doesn't see the project as such, also I had a bigger styrofoam ball. An once to be moon globe...
I've joined the two halfes with hot glue on styrofoam board. Earlier I've mounted a mask profile to it. I've covered everything with clay.

A gdy pierwsza warstwa trochę przyschła, w miejsca głębsze dołożyłem rozwodnioną glinę z pierwotnej, białej mask.

When the first layer dried a bit I've added water softened clay from the prevoius mask into the deeper areas.Zostało mi trochę brązowej gliny, której akurat używałem, z której zrobiłem przepaskę. Tak gruba będzie maska w tym miejscu. Teraz wystarczy wypełnić a potem gładzić.
To koniec na dziś. Dzięki Adam za pomysł, dzięki Asia za pozowanie i podpowiedzi.

I was left with a bid of clay that I was using, from with I did a headband. That's the mask thickness in that place. Now to fill up and sand.
That's all for today. Thanks Adam for an idea, thanks Asia for posing and suggestions.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz