26.07.2014

Haku³

Przygoda trwa. Gazety nie chciały schnąć, więc wysuszyłem maskę w piekarniku.

Adventure continues. Papers didn't want to dry up, so I've put them in to oven.

dwie tubki kleju wcześniej... Teraz do piekarnika, czy to się w ogóle uda, może się rozleci?
two glue tubes earlier... Now to oven, will it prevail, maybe it'll fall apart?

pieczenie
baking

jest
done
Maska suszyła się w 50°C przez 2 godziny. Teraz przyszedł czas na gładzenie powierzchni. Myślałem nad użyciem szpachli od razu, ale postanowiłem najpierw pobawić się z żywicą, której nigdy nie używałem. Do wyboru miałem zestaw naprawczy Novol 710, który postanowiłem zabarwić farbką Aster nr 315, czyli polskim błękitem do samolotów sprzed II wojny światowej.

Mask was drying in 50°C for 2 hours. Now it's time for smoothing the surface. I was thinking about applying putty now, but I wanted to play with resin, which I've never used. I had Novol 710 repair kit to choose from, which I've colored with Aster 315 paint, the polish underside blue for pre II world war airplanes.

narzędzia
tools

pierwsza warstwa
first coat

druga warstwa, barwiona błękitem
second coat, colored with blue

Żywica śmierdzi, długo nie zasycha, by nagle stężeć. Jednocześnie wygładziła powierzchnię maski, ale i przyjęła niektóre nierówności. Zastanawiam się czy jej wybór był słuszny. Generalnie zdobywam doświadczenie, ale gdybym od razu użył MDF, zapaskudziłbym jakiekolwiek miejsce pracy, ale miał gotową formę do tłoczenia próżniowego kilka dni wcześniej. Teraz szpachla, szlifowanie i deja vu, deja vu deja vu.

Resin stinks, drying for ages to harden in a matter of seconds later. It simultaneously smoothen mask surface, but also took some of her ups and downs. I wonder if it was a good choice. Generally i'm gaining experience, but if I'd used MDF in a first place, I'd had a mess all over whatever working place, but also a working mold for vacum forming few days earlier. Now its putty, sanding and deja vu, deja vu deja vu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz