20.05.2011

Projekt 4., cz./p. 1., Transportowiec typu Huron / Huron type transport

Ten statek to byk! Jest duży, krępy, spodobał mi się, od kiedy go zobaczyłem w Star Trek TAS „The Pirates of Orion”. W 1976 roku Geoffrey Mandel narysował plany transportowca klasy Independence. Według noty, USS HURON należał do tej klasy, jednak plany były tylko podobne do serialowego statku, bez kilku wyróżniających elementów. Wyglądał jak podobna klasa lub statek po remoncie. Postanowiłem więc skupić się na kolorowych rzutach autorstwa duetu Howard Weinstein i Hal Sutherland. Wyrysowałem je w programie wektorowym, posiłkując się dodatkowo fotosami z odcinka.
Idąc za nazwą pierwszego statku, także swój chciałem nazwać od plemienia zamieszkującego kiedyś Ziemię. Stąd wybrałem kilka: NEUROI, HAVELI, MILOXI, PHESNUZI, DOUDLEBI, BRSJACI, LUCICE, JAZERCI oraz dalej w kierunku historii Słowian: VELKA MORAVA, KOROTAN, SLAVONIJA, MOJMIR, SAMO, LJUDEVIT, VOJNOMIR, by później wrócić do plemion: SAMBAI, POMERANIJOS BALTAI, JOTVINGIAI, SASNAI, BERBER. Potem zacząłem szukać nazw transportowców historycznych, natrafiając oczywiście na statki klasy Liberty, z nich wziłąem: SAMSYLARNA, SAMLAMU oraz polską jednostkę tej klasy: HUTA FERRUM. Z polskich jednostek pływających przyszedł pomysł na: KOSMICZNA WOLA. Jednak szczególnie spodobała mi się historia liniowca SS BATORY, który został w czasie II w.ś. ochrzczony przydomkiem „lucky ship”. I narodził się SS LUCKY SHIP BATORY.

This ship is a bull! It’s huge, heavyset, and I’d liked it from the first time I saw it on Star Trek TAS „The Pirates of Orion”. In 1976 Geoffrey Mandel drew plans for Independence class transport. According to plans note, USS HURON is of Independence class, but plans were only similar to series ship, without few prominent parts. It looked like a different class or a refit ship. So I decided to base on color views by Howard Weinstein and Hal Sutherland. I drew them in vector program, with help from the episode stills.
By giving the vessels name, I came up with few of Earth tribes. There are: NEUROI, HAVELI, MILOXI, PHESNUZI, DOUDLEBI, BRSJACI, LUCICE, JAZERCI and beyond to the Slavs history: VELKA MORAVA, KOROTAN, SLAVONIJA, MOJMIR, SAMO, LJUDEVIT, VOJNOMIR, to go back to tribal names: SAMBAI, POMERANIJOS BALTAI, JOTVINGIAI, SASNAI, BERBER. Then I looked for historic transport ship names and came up with Liberty class: SAMSYLARNA, SAMLAMU, with Polish ship of the class HUTA FERRUM. From Polish ships came idea of KOSMICZNA WOLA (Space Will). But I’d liked very much the story of SS BATORY. The ship was nicknamed during WW2 the “lucky ship”. And so the SS “LUCKY SHIP BATORY was born.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz