20.08.2013

Przyszłe projekty/Future projects: Futurama

Ostatnio wokół mnie dzieje się dość dużo, jednak znalazłem trochę czasu żeby przysiąść i choć wykreślić kilka planów. Co właściwie robiłem przez ostatnie dwa lata.
Futurama jest serialem, który zdecydowanie odcisną się na moim odbiorze tak kultury jak i rzeczywistości, głównie przez swoją konstrukcję, zlepek i odniesienia do tak wielu innych dzieł kultury, nie tylko amerykańskiej.
Poniżej więc przedstawiam preliminarne plany kilku statków widywanych w serialu od samego początku. Fajne i strasznie toporne, obłędne i denne. Zdecydowanie będę dążył do zbudowania ich wszystkich. Kiedyś.
Plany statku Planet Express zrobiłem jeszcze w 2011 r. A ostatnio okazało się, że Harrison Krix już buduje swój. Oczywiście posiłkowałem się zrzutami ekranu z konkretnych odcinków, jednak wszystko jest tu umowne, ponieważ obiekty z kreskówek zasadniczo nie trzymają wymiarów, nawet w jednym odcinku.

There's a lot things going on round me, but I menage to find some time to sit down and at least draw few plans. Which is what I've been doing for the last two years.
Futurama is a series that strongly influenced my view of both culture and reality, mainly by its construction, melange and tropes to so many other works, not only American.
So below I present preliminary plans of several starships seen in the series from the very beginning. Cool and heavy-handed, awsome and lousy. No doubt I'll aim in building all of them. Some day.
I've done the Planet Express ship plans back in 2011. And recently it turned out that Harrison Krix is already building his. I helped myself with screenshots from certain episodes, but all here is only sketchy as nothing in cartoons keeps its dimentions, not even in one episode.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz