21.08.2013

Przyszłe projekty/Future projects: Armada /Sillage/Wake

Europejskie dzieła, przynajmniej komiksowe są dla mnie bardzo świeże i oryginalne. Armada (fr. Sillage, ang. Wake) jest pełna statków kosmicznych tak różnych, dziwnych i do niczego nie podobnych, że ciężko to opisać słowami, a lepiej pokazać. Poniżej pokazuję tylko kilka początkowych planów statków z tej serii, którą obok Futuramy zamierzam kontynuować jako bardzo rozbudowaną flotę na mojej półce. 

European works, comics at least are for me very fresh and original. Wake (fr. Sillage, pol. Armada) is full of starships so different, odd and so not like anything else, that it is hard to describe it with words, better to show. I'm showing here only few preliminary plans for starships of the Wake series, which next to Futurama I will continue as a buildup fleet on my shelf.

Armada VIII: Ludzka Natura (Sillage: Nature humaine)


Armada XII: Wolna Strefa (Sillage: Zone Franche)


Armada II: Kolekcjoner (Sillage: Private Collection)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz